به گزارش اکوایران، معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران در تحلیلی برمبنای داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی را تشریح کرده است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده به خارج از کشور و شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده به داخل کشور را طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

روند عمومی شاخص کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نزولی بوده و از 108.5 در بهار 1401 به 102 در تابستان 1402 رسیده است. این درحالی است که شاخص کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری به طور عمومی، روند صعودی دشاته و 111.6 در بهار 1401 به 123.3 در تابستان 1402 رسیده است.

021104

نگاهی به آمار تورم کالاهای وارداتی و صادراتی بر حسب قیمت دلاری آنها نشان می‌دهد، در اکثر مواقع رشد قیمت کالاهای وارداتی سریع تر از کالاهای صادراتی بوده است. 

این تحلیل نشان می‌دهد، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1402، نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر 10.8درصد است. این درحالی است که تورم کالاهای صادراتی مفصل منفی 1.9 درصد برآورد شده است. بررسی روند درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در بازه زمانی مورد بررسی یعنی بهار 1401 تا تابستان 1402 حاکی از اختلاف بسیار زیاد تورم این دو گروه است.