در گام اول مخالفان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تلاش می کند تا بار دیگر شورای رقابت را به پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز بازگردانند. اما چرا نحوی عرضه خودرو در بورس کالا به شیوه فعلی محل بحث شده است. 

در این ارتباط با روح الله ایزدخواه نماینده مجلس و از مخالفان نحوی عرضه فعلی خودرو در بورس کالا گفت و گو کردیم.