به گزارش اکوایران، در واقع هیچ گاه در شش سال اخیر افت تعداد معاملات در شروع پاییز به این میزان نبوده است. این رخداد می تواند به مفهوم کاهش تقاضا دربازار مسکن باشد که همزمان با افت جزئی قیمت متوسط در بازار  مسکن شده است.

مقایسه نقطه ای تعداد معاملات در این بازار با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد در ماه نخست پاییز ۳۶.۸ درصد افت در این رقم حاصل شده است. بررسی ها نشان می دهد رشد نقطه ای تعداد معاملات از اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون (یعنی از ۶ ماه پیش تا الان) همواره پایین تر از صفر بوده به این معنا که تقاضای خرید خانه در تهران در شش ماه گذشته در مقایسه با سال قبل هر ماه کمتر بوده است.

آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می دهد که  در مهرماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵/۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۹.۸ و ۳۶.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

50

متوسط قیمت مسکن در مهر 1400

در این ماه  متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد قیمت مسکن نشان می دهد منطقه 19 با 19.22 درصد بیشترین رشد قیمت را در مهرماه نسبت به ما گذشته داشته است . همچنین منطقه 22 با رشد 11.76 درصد و منطقه 16 با رشد 7.99 درصد مناطق بعدی تهران هستند که در نخستین ماه فصل پاییز افزایش قیمت داشته اند .

منطقه 7( 5.01درصد) ، منطقه 17(2.88درصد) و منطقه 5 (1.81درصد)‌در جایگاه های بعدی قراردارند . منطقه یک نیز که گران ترین منطقه تهران است در مهرماه 1.12 درصد رشد قیمت نسبت به شهریور ماه داشته است .

منطقه 21 با رشد 1.11درصدی ، منطقه 15 با رشد 1.03 درصدی ، منطقه 8 با رشد 0.85 درصدی و منطقه 20 با رشد 0.13 درصدی و منطقه 2 بارشد 0.12 درصدی رشد قیمت را در مهرماه نسبت به شهریور ماه امسال تجربه کرده تند .

اما مناطق 6،10 ،4 ،12، 14،11 ،9 ،13 ،3 و 18 ریزش قیمت داشتند . منطقه 18 با ریزش قیمت 7.73 درصدی بیشترین عقب نشینی قیمتی را در مهرماه نسبت به ماه گذشته داشته است .

 تمام مناطق تهران در مهرماه ریزش معامله مسکن داشتند ، در این ماه منطقه 16 با رکورد 46.20 درصدی  بیشترین کاهش خریدار را داشته و منطقه 16 با رکورد 46.20 درصد بیشترین کاهش خریدار و منطقه 22 با 40.68درصد و منطقه 4 با 35.29 بیشترین ریزش معاملات را در مهرماه نسبت به ماه قبل داشتند .

توزیع معاملات انجام شده در سطح شهر تهران

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 14.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با اختصاص سهم‌های 9.9 و 9.2 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.7 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۱۰، ۴، ۷، ۸، ۱۴، ۱۵، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده 26.3 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اکو ایران ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵۰ تا ۲۰۰» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 17.0 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «200 تا 250» و «250 تا 300» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 15.9 و 12.1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 60.0 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (316.3 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰» مترمربع با سهم 16.0 درصد اختصاص داشته است، واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰» و «۷۰ تا ۸۰» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 14.2 و 13.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 57.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش ،در مهرماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با سهم 19.3 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 16.9 و 11.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

افول نوسازها در بازار مسکن

وضعیت بازار مسکن تهران حاکی از کاهش مشتری برای واحدهای مسکونی تا ۵ سال ساخت و در مقابل افزایش مشتریان واحدهای مسکونی با عمر بنای بالای ۱۵ سال دارد. برای اطلاعات بیشتر، ویدئوی بالای را مشاهده کنید