به گزارش اکوایران، برخی معتقد هستند که نقدینگی را می شود کنترل و هدایت کرد. آنها هدایت نقدینگی به سمت تولید را راه حل اصلی مشکلات فعلی کشور می دانند. از نظر آنها، هدایت بد نقدینگی موجب شده تا بازارهای مالی و دارایی دچار نوسان شوند، وگرنه اگر کارگردان نقدینگی درست هدایت می کرد، نقدینگی سر از نا کجا آباد در نمی آورد.

در مقابل، برخی از کارشناسان می گویند که نقدینگی قابل هدایت نیست؛ در واقع از نظر آنها آنچه هدایت نقدینگی به سمت تولید را رقم می زند، در دل اقتصاد قرار دارد نه در دستان مسوول و مدیران. به باور این کارشناسان، هر گاه در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته و تورم در اعداد پایینی به سر برده، نقدینگی نیز میلی به بازارها نداشته و به سمت تولید رفته است؛ در مقابل هر گاه نوسانات اقتصادی بیش از حد بوده و اقتصاد به هیچ وجه قابل پیش بینی نباشد، آنگاه نقدینگی به هر طریقی خود را از دست تولید نجات داده است.

برنامه «رو در رو» این هفته به همین موضوع اختصاص دارد. موافقان و مخالفان هر یک ادله خود را مطرح می‌کنند و استدلال خود را قائم بر تجربیات تاریخی یا فعلی قرار می‌دهند. پویا جبل عاملی و حسین درودیان، دو کارشناس اقتصادی هستند که در این مناظره‌ روبروی هم نشسته‌اند.

درودیان معتقد به خلق نقدینگی و اختصاص درست آن به سمت تولید است و آن را یکی از نیازهای فعلی اقتصاد کشور می‌داند؛ از طرفی جبل عاملی معتقد است نقدینگی همین الان هم در حد انفجار است و راهکار خروج اقتصاد کشور از بن بست فعلی، تولید نقدینگی بیشتر نیست. درودیان کره جنوبی را یکی از مثال های موفق هدایت اعتبارات می‌داند، اما جبل عاملی معتقد است تجربیات جریان اصلی در اقتصاد، تاییدکننده دخالت نیست.

این میزگرد با همکاری «اندیشکده اقتصاد تهران» برگزار شده است.