البته بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران نظر دیگری در این باره دارد که در ادامه آن را می بینید.