به گزارش اکوایران؛ دادهای اعلام شده از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری نشان دهنده آن است که «شکر سفید» در 7 ماه از سال جاری همواره عنوان رکوردار افزایش قیمت را از آن خود کرده است. بطوریکه در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل این رشد به 76.1 درصد رسیده است. متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در آبان سال ۱۴۰۰ به حدود 14 هزار و 763 تومان رسید، این در حالی که در مدت مشابه فروردین سال ۹۹ قیمت شکر برابر با 8 قیمت هزار و 383 تومان بود.

«برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) »، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی (درجه یک)»، «شکر سفید»، «گوشت گوساله»، «گوشت گوسفندی‌(مخلوط)» و «گوشت مرغ تازه» 8 محصولی هستند که در آبان ماه روند قیمتی آنها ارزیابی شده و روند قیمتی آنها نشان از آن دارد که تمام این اقلام رشد 11 تا 76 درصدی داشته اند.

قیمت کالای اساسی در آبان

دادهای اعلام شده نشان دهنده آن است که قیمت برنج طارم اعلا نیز در آبان ۱۴۰۰ در مجموع 56.7 درصد افزایش قیمت داشته است و قیمت هر کیلوگرم آن از 31 هزار و 910 تومان در آبان ۱۳۹۹ به50 هزار تومان در آبان ۱۴۰۰ رسیده است. برنج داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت رشد 55.4 درصدی داشته و قیمت آن به 48 هزار و 614 تومان رسیده است.

  براین اساس قیمت گوشت گوساله نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 41.6 درصدی داشته و از هر کیلو  94 هزار و 821 تومان در آبان ۹۹ به 134 هزار 306 تومان در آبان ۱۴۰۰ رسیده است.

گوشت مرغ تازه نیز با 27.1 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 24 هزار و 211 تومان در آبان ۱۳۹۹ به 30 هزار و 774 تومان در آبان ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی مخلوط نیز از111 هزار و 150 تومان در آبان ۹۹ به 131هزار و 940 تومان در آبان ۱۴۰۰ افزایش یافته و رشد 18.7 درصدی داشته است.

براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک نیز از 24 هزار و 293 تومان به ۲۷ هزار و 702 تومان افزایش یافته و براین اساس قیمت این کالا در بازه زمانی یاد شده 14 درصد افزایش داشته است. قیمت برنج تایلندی نیز در این مدت 11.2درصد افزایش داشته و به هر کیلوگرم 16 هزار و 114 رسیده است.

photo_۲۰۲۱-۱۲-۲۹_۱۸-۴۷-۰۹