اما نکته عجیب گزارش، سطح تورم ماهانه بوده که معادل ۱۲.۲ درصد گزارش شده، سطحی که از پایان جنگ تحمیلی تاکنون بی سابقه بوده است.

میزان تغییرات نرخ تورم ماهانه خرداد در ایران، از نرخ تورم سالانه بسیاری از کشورها بیشتر بوده است.

لازم به ذکر است که داده‌ها مربوط به تورم نقطه‌ای ماه می ۲۰۲۲ می‌باشد.