به همین منظور آشنایی با بازارها و اطلاع داشتن از روند آن ها ضروریست. بازار سرمایه، ارز، مسکن، خودرو و همچنین بازارهای جهانی مثل ارز دیجیتال، همگی جزء گزینه های سرمایه گذاری هستند. امروز در برنامه دیدبان بورس، به همراه کارشناس برنامه حسین مرادی،‌ به بررسی و پیش بینی بازارها تا پایان سال پرداخته ایم.