آخرین سیاست خارجی

حادثه‌ی میدان تیان‌آن‌من، که به واقعه چهارم جولای نیز معروف است، به دنبال تظاهرات سراسری چین در بهار سال ۱۹۸۴ اتفاق…
سرمایه گذاری ترنج