سکه امامی بار دیگر به نقطه تعیین کننده ای رسیده است که می تواند با از دست آن،‌ وارد فاز نزولی تازه ای شود. دیروز فلز گران بهای داخلی به یکباره و به سرعت سطح ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را از دست داد و تا محدوده ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین رفت.

photo_2022-01-13_10-47-55

تحلیل گران فنی بارها اشاره کرده اند، در صورتی که فلز گران بهای داخلی محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را از دست بدهد،  تا محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی افت خواهد کرد. از دست رفتن حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می تواند فلزگران بهای داخلی را تا محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نزولی کند. به این ترتیب می توان گفت که سکه با از دست دادن دو حمایت طی روزهای آتی می تواند حدود یک میلیون تومان از ارزش خود را از دست بدهد.

در حالی که برخی فعالان احتمال افت بزرگ سکه را مطرح می کنند که این فلز گران بها در روزهای اخیر یکبار توانست در محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مورد حمایت واقع شود. اگر قرار باشد که روال قبل تکرار شود، باید امروز فلز گران بهای داخلی در مسیر صعودی قرار بگیرد و به سوی سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گام بردارد.

برگشت دلار به سوی محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومانی عاملی است که می تواند سکه امامی را در فاز نزول بزرگ قرار دهد و در مقابل، بازگشت اسکناس آمریکایی به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی، نزولی ها را از بازار فلز گران بهای داخلی خارج خواهد کرد.

photo_2022-01-13_10-48-09