دکتر محمد طبیبیان معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، اقتصاددان پیشکسوت و استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه در نشستی که مشترکا از سوی آکادمی بانک سامان و دنیای اقتصاد برگزار شد، ضمن توضیح سوتفاهم درباره تفاوت مفهوم نقدینگی بنگاه و حجم نقدینگی نظام بانکی، خاطره ای را در این مورد از مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت روایت میکند.