اکران جنجالی زندان اوین

هک شدن دوربین های زندان اوین و انتشار ویدئوهایی از آنچه در پشت دیوارهای این زندان می گذرد حاشیه ها و واکشن های زیادی به دنبال داشته و حتی درخواست استعفای رئیس سازمان زندان ها را در بعضی جریان های سیاسی به وجود آورده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد