برنامه ویزور

جنگ ارزی

این قسمت ویزور به روند بازارهای مالی و کالایی، روند قیمت طلا و رکوردشکنی در هفته گذشته پرداخته و سیاست های پولی و آتش افروزی چین در جنگ ارزی را بررسی کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد