برنامه ویزور

جشن زود‌هنگام بازار‌های جهانی

بررسی رشد قیمت جهانی نفت و به طبع آن سایر بازار‌های کالایی، جزئیات جنگ تجاری، مهمترین وقایع بازارهای مالی در هفته گذشته و چند و چون نشست اپک و گزارش بانک‌جهانی در ویزور این هفته بررسی خواهد شد.

در طول هفته گذشته شاهد سبقت روند افزایش قیمت نفت خام نسبت به سایر بازارهای کالایی بوده‌ایم. می‌توان مهمترین علت آن را کاهش تنش‌های جنگ تجاری چین و آمریکا دانست. که در طول هفته های اخیر به تدریج بازار را متاثر کرده‌است. البته تزریق نقدینگی به بازار آمریکا را نیز نباید دست کم گرفت و همچنین سیگنال حادثه آرامکو که با یک فاصله زمانی تاثیر خود را بر بازار گذاشته است. می دانیم افزایش قیمت نفت به سایر بازارها سرایت می کند و در بازار‌های کالایی با محوریت فلزات پتانسل افزایش قیمت در هفته های آتی وجود دارد. جزئیات رویدادهای هفته گذشته که منجر به نوسانات بازار شده است در ویزور این هفته بررسی شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد