برنامه ویزور

سیاست فدرال رزرو و اثرات آن بر بازارهای مالی

سیاست فدرال رزرو و اثرات این سیاست روی بازارهای مالی موضوع اصلی این قسمت از برنامه ویزور است. همچنین طبق روال هر هفته قیمت بازارهای جهانی و مهم‌ترین تحولات بازارهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

هفته گذشته هفته پیچیده ای در بازار نفت بود. اگر دو روز انتهایی در هفته گذشته را در محاسبات لحاظ نکنیم، می توانیم بگوییم یک هفته کاهشی خیلی شدید را در بازار جهانی نفت خام تجربه کردیم که با توجه به داده های متناقض خود بازار نفت و سیگنال های مثبتی که از اقتصاد آمریکا، مخصوصا داده های پولی فدرال رزرو مخابره شد، اندکی عجیب بود. اما به مرور زمان یعنی در دو روز پایانی هفته گذشته شاهد یک رشد قیمت جدی در بهای نفت خام بودیم که همین موضوع توانست بخش اعظم افت قیمت های هفته گذشته را جبران کند اما نتوانست تمام قیمت ها را به قیمت هفته گذشته برگرداند اما جریان جدید افزایشی ای در بازارهای جهانی نفت خام آغاز شد که اگر بتوانیم این روند افزایشی را ادامه دار فرض کنیم می توانیم خوش بینی های جدیدی را در بازار نفت ترسیم کنیم. 

مهمترین تحولات بازارهای مالی هم از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه مطرح می شود و به گفته کارشناس این برنامه داده های اقتصادی مهمی در هفته گذشته منتشر شد که عمدتا نگاه ها را به بازار امریکا منعطف کرد و نکته دیگر اینکه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای سومین بار طی امسال بود. همچنین یکی دیگر از کارشناسان این برنامه درباره فدرال رزرو این موضوع را مطرح می کند که فدرال رزرو بعد از نشانه های رکود در بازارهای جهانی به صورت خیلی آهسته و پیوسته ای بعد از گذشت ده سال نرخ بهره را در تاریخ 31 جولای کاهش داد و در نهایت این کارشناس به بررسی این موضوع می پردازد و چرایی این اتفاق و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

در نهایت در این قسمت از برنامه ویزور درباره موضوعاتی چون تحولات بازارهای کالایی در هفته گذشته و مهمترین تحولات هفته پیش رو صحبت می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد