برنامه ویزور

واکنش بازارهای مالی به توافق تجاری

بررسی تحولات بازارهای کالایی در هفته گذشته، وضعیت و واکنش بازارهای مالی به توافق تجاری چین و آمریکا و نتایج حاصل از انتخابات مجلس عوام بریتانیا و پیروزی حزب محافظه کار از موضوعات محوری این قسمت از ویزور می‌باشد.

در هفته های اخیر قیمت جهانی نفت با افزایش مواجه شد و انتظار می‌رود که این روند ادامه دار باشد، همچنین درحال حاضر موقعیت ایده آلی بر بازار حکم فرماست. اگرچه فوران خوش بینی ها باعث شده روند مستمر افزایشی در بازارهای جهانی ایجاد شود، در مورد آینده باید با حساسیت بیشتری صحبت کنیم.

توافق ضمنی تجاری چین و امریکا، رای آوردن حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا و صحبت های آقای پاول مبنی بر عدم کاهش نرخ بهره از موضوعاتی است که مسیر آینده اقتصاد جهانی را مشخص می‌کند و تا حدودی تعیین تکلیف انجام می‌شود. انتخابات مجلس عوام سبب شد جانسون درباره مذاکرات با اتحادیه اروپا پشتوانه بیشتری را پیدا کند و جزئیات بیشتر آن اثراتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت،  یکی قدرت جانسون و دیگری اثر بر روی پوند بود که پوند را نسبت به یورو تقویت کرد.

 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد