پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

در این برنامه با حضور مهمانان مختلف به مسائل مرتبط با سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی، تورم ، بیکاری ، تولید ناخالص داخلی، بودجه، تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، پس انداز، چرخه های تجاری و مواردی از این دست پرداخته می‌شود . مجری این برنامه آقای شهاب الدین رحیمی است و به مدت 45 دقیقه پخش می‌گردد.