ویژه برنامه معرفی کتاب "ایماژ"کتاب "اقتصاد در یک درس" (افسانه زیرساخت)

خیلی‌ها حتی آن‌ها که هوادار مداخله گسترده دولت نیستند، معتقدند دولت دستکم در زمینه تامین زیرساخت‌ها (راه ها،شبکه‌های ارتباطی و مانند آن) باید حضوری فعال داشته باشد، هنری هازلیت در کتاب "اقتصاد در یک درس" به ما هشدار می‌دهد که فریب این استدلال را نخوریم! دکتر امیرحسین خالقی در این ویدیوی کوتاه "ایماژ" قضیه را شرح می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد