به زودی مذاکرات ایران و آمریکا آغاز می‌شود

آیا بایدن به زودی با ایران وارد مذاکره می‌شود؟ استراتژی ایران بر چه مبنایی باید باشد؟

 آیا دولت جدید تحریم‌ها را فورا رفع می‌کند یا وارد یک پروسه زمان‌بر خواهیم شد؟

آیا تحریم‌ها را فورا رفع می‌کند یا وارد یک پروسه زمان‌بر خواهیم شد؟

 ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران این موضوع را تشریح می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد