روحانی مقصر مشکلات اقتصادی است؟

آیا مشکلات اقتصادی در کشور ما صرفا تقصیر دولت‌هاست؟حاکمیت تا چه اندازه به توسعه اقتصادی اهمیت می‌دهد؟

آیا سیاست مقدم بر اقتصاد است؟

راهبرد سیاست خارجی ایران خلاف مصلحت اقتصادی کشور است؟

 صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران این موضوع را تشریح می‌کند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد