دوئل موافقان و مخالفان قیمت‌گذاری دستوری

آیا قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد باید ادامه پیدا کند؟

آیا تا زمانی که حمایت‌ها دولتی از صنایع وجود دارد، آزادسازی قیمت اشتباه است؟

قیمت‌گذاری چه آسیبی به زنجیره فولاد وارد کرده است؟

علیرضا بختیاری مدیر مسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد و جعفر سرقینی سرپرست پیشین وزارت صمت در این‌باره گفت‌وگو می‌کنند.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد