تاسیس اولین کارگزاری بورس

برخی از اتفاقات و رویدادهای جالب در طول تاریخ، در بازه زمانی هفته چهارم فروردین

در این برنامه سفر در زمان خواهید دید:

عدد جالب از شاخص کل بورس در سال ۹۱

 ۲۴ هزار گوسفند با قطار وارد ایران شد

ماجرای تاسیس اولین کارگزاری بورس و کامپیوتری شدن معاملات 

کمبود دارو در ایران تمامی از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰!

«سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد