عدم قانون گذاری صنعت رمزارز و بلاکچین در ایران

آنچه در این برنامه خواهید دید:

خود تنظیم گری در ایران

قانون گذاری رمزارزها با شیوه خود تنظیم گری چگونه است؟

کامیونیتی رمزارز و بلاکچین در ایران

فعالین حوزه رمزارز چقدر در قانون گذاری این حوزه نقش داشتند؟

پروژه های کلاهبرداری رمزارزی در ایران

لیست هشدار انجمن بلاکچین

ماجرای انتشار لیست هشدار پروژه های پرریسک رمزارزی چه بود؟

جنجال های لیست هشدار

چه اتفاقاتی پس از انتشار لیست هشدار انجمن بلاکچین رخ داد؟

چه کسی لیست هشدار داد

چه افرادی در تهیه لیست هشدار نقش داشتند؟

تعلیق انجمن بلاکچین 

ارتباط انتشار لیست هشدار با توقف فعالیت انجمن چه بود؟

خود تنظیم گری، کی، کجا، چگونه

قانون گذاری رمزارزها در ایران چه زمانی انجام می شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد