پیشنهاد رانتی مجلس

برخی اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در طول تاریخ در هفته گذشته:

در این برنامه سفر در زمان خواهید دید:

چرا دولت احمدی‌نژاد اجرای هدفمندی را ادامه نداد؟

پیشنهاد رانتی مجلس نهم برای سه نرخی کردن ارز

زمزمه های توقف تولید پیکان از چه زمانی آغاز شد؟

«سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد