سیمان ۲ هزار تومان شد

برخی اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در طول تاریخ در هفته گذشته:

در این برنامه سفر در زمان خواهید دید:

افزایش قیمت کیسه سیمان به ۲ هزار تومان!

ارز مسافرتی حذف شد

طرح تامین آب برای خوزستان و مردم جنوب

وعده مرغی ۱۰ سال پیش مسئولان  

«سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد