شهردار بعدی کیست ؟

چهره مدیریت شهری تهران همزمان با یک دست شدن فضای سیاسی حاکم بر کل کشور، در حال تغییر است.

چهره‌های زیادی به عنوان شهردار تهران در فهرست گزینه‌های احتمالی قرار دارند اما شانس کدام یک بیشتر است؟ آیا باز هم مردی با سابقه نظامی سکان تهران را به دست خواهد گرفت یا با نشستن یکی از نزدیکان قالیباف بر صندلی ساختمان بهشت، مسیر او در شهرداری ادامه پیدا خواهد کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد