از بنی‌صدر تا مستاجر سیزدهم

در این برنامه سفر در زمان، مراسم تحلیف روسای جمهور ایران در ۴۳ سال پس از انقلاب را مرور می‌کنیم.

سفر زمان را از اینجا آغاز می کنیم؛ طهران سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی، چهاردهم مردادماه وقتی فرمان مشروطیت به امضای محمدعلی شاه قاجار صادر و زمینه ساز تشکیل مجلس شورای ملی شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد