آینده اقتصاد آمریکا نگران کننده است؟

داده های اقتصادی که درهر هفته در تقویم اقتصادی جهان منتشر می شود همواره اطلاعات خاصی از وضعیت اقتصاد یک کشور را ارائه می دهد.

 هفته گذشته برخی داده های مهم اقتصادی از آمریکا منتشر شد که گویای وضعیت اقتصادی این کشور است.

آیا اقتصاد آمریکا به سطح قبل از همه گیری کرونا بازگشته است؟ سوش های جدید کرونا نظیر دلتا بر اقتصاد این کشور چه تاثیری گذاشته است؟

اکو ایران در این برنامه در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوعات می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد