اولویت دیپلماتیک دولت سیزدهم

حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیرخارجه جدید جانشین محمدجواد ظریف شد.

 شخصی که با تجاربش در عرصه منطقه بیشتر شناخته شده است؛ از جمله می‌توان به معاونت عربی-آفریقایی وزارت خارجه و سفارت بحرین اشاره کرد. او نخستین ماموریت دیپلماتیکش نیز منطقه‌ای بود و در اجلاس بغداد شرکت کرد. حال پرسش این است که اولویت دستگاه دیپلماسی جدید چه خواهد بود؟ به سمت منطقه گرایی خواهد رفت؟ تلاش‌ها برای احیای گفتگوهای برجام را افزایش خواهد داد؟ یا سیاست خارجی متوازنی که تمام مسائل مهم را دربرگیرد در دستور کار قرار می‌دهد. رحمن قهرمانپور، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در این قسمت از برنامه راهبرد به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد