پادکست گزیده اکونومیست با اکوایران

🔹انتخابات زشت آمریکا 🔸مردی با یک برنامه؛ فرانسه به کدام سو می رود؟ 🔹ژاپن پس از شینزو آبه؛ مسیر تغییر می کند؟ 🔸کرونا و دیجیتالی شدن دولت ها 🔹پیش به سوی چین!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد