بانک مرکزی ناچار به پذیرش رمزارزها است؟

همانطور که نحوه شروع معاملات رمزارزها مملو از سوال و معماست، ادامه راه آن نیز پر از ابهام است و سناریوهای مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

می‌توان گفت مهمترین چالشی که برای رمزارزها در نظر گرفته می‌شود، نحوه برخورد دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با آن است. در برنامه امروز اکونومیست مهدی نوری دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران ضمن بررسی وضعیت رمزارزها در دنیا، به تحلیل شرایط تقاضا و سیاست‌گذاری آن در ایران نیز پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد