تشخیص سره از ناسره در وعده‌های انتخاباتی

اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می برد. در این وضعیت تمامی مردم به فکر خروج از این بحران هستند.

برخی معتقدند که انتخابات امسال می تواند فرصتی برای تغییر این شرایط باشد. اما تجربه نشان داده که در انتخابات افراد پای وعده های خود نمی ایستند و یا در شعارهای تبلیغاتی خود صحبت هایی میکنند که در تناقض با منطق اقتصادی است و بیشتر کشور را در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین سوال اینجاست که چگونه می توان نامزدها را ملزم کرد که برنامه اقتصادی بدهند و مردم نیز بتوانند تشخیص درستی دهند؟ از طرف دیگر اگر فردی راهکار جامع بدهد و از سخنان عوام فریبانه دوری کند، آیا بازهم شانس رای آوردن دارد؟ اولیت اصلی اقتصادی در حال حاضر چیست که کاندیداها باید بدان بپردازند؟ مهمان این برنامه اکونومیست، دکتر حسین جوشقانی به این سوالات پاسخ می دهد. 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد