امید از دست رفته باز می‌گردد؟

رفاه ایران به داستانی تکراری تبدیل شده، داستان کشوری که در رویای شیرین تولید رفاه با پول نفت روی نردبان بهزیستی و شادکامی اندکی بالا می رود اما دوباره به دامن کم رفاهی سقوط می کند.

اما در سال ۱۴۰۰ بازهم شاهد سقوط در شاخص های رفاه خواهیم بود؟  اکوایران در گفت و گویی با آقای دکتر هادی صالحی اصفهانی اقتصاددان و استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا به این موضوع می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد