اقتصاد آزاد

موسی غنی نژاد

فیلتر

موضوع برنامه

 • روش‌شناسی علم اقتصاد| کنش انسانی در اندیشه میزس – قسمت هشتم

  اهمیت کنش گری انسان در علم اقتصاد و تأثیر آن بر پایه‌های این علم به‌ویژه از منظر لودویگ میزس اقتصاددان مکتب اتریش موضوع این برنامه «اقتصاد آزاد» با حضور موسی غنی نژاد، اقتصاددان برجسته ایرانی است.

  ۴۶:۳۸
 • روش‌شناسی علم اقتصاد | انسان کنشگر – قسمت هفتم

  انسان کنشگری است که نه صرفاً به دنبال منفعت است، بلکه در جهت اهداف شخصی خود اراده می‌کند و هدف اصلی بیشینه‌سازی آزادی فردی است. دکتر موسی غنی نژاد در این برنامه به تبیین موضوع انسان کنشگر پرداخته است.

  ۰۰:۰۰
 • روش شناسی علم اقتصاد | اثبات گرایی در اقتصاد - قسمت ششم

  پوزیتیویسم(اثبات‌گرایی)، موضوعی است که در ابتدا در اقتصاد جایگاه ویژه‌ای نداشته است. در دهه 30 اقتصاددانان به مباحث اثبات‌گرایی می‌پردازند و نهایتاً «میلتون فریدمن» با ارائه نظریه روش‌شناسی خود، موضع رسمی جریان اصلی اقتصاد را در مقابل حقیقت آزمایی نظریه‌های اقتصادی روشن می‌کند. در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» دکتر موسی غنی نژاد، به بررسی چگونگی ورود پوزیتیویسم به روش‌شناسی علم اقتصاد پرداخته است.

  ۴۳:۱۳
 • روش‌شناسی علم اقتصاد | مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در مقابل اقتصاد نئو کلاسیک - قسمت پنجم

  تحلیل آرا و نظرات گوستاو شمولر، اقتصاددان آلمانی و کارل منگر، اقتصاددان و نماینده مکتب اتریش و مقایسه نقطه نظرات این دو اندیشمند با مارجینالیست ها، موضوع این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» است که در رابطه با آن با موسی غنی نژاد گفتگو شده است.

  ۴۰:۲۷
 • روش‌شناسی علم اقتصاد؛ از فرانسوی‌ها تا انگلیسی‌ها - قسمت چهارم

  اگر اهل مباحث علمی و تاریخ علم اقتصاد هستید این برنامه را از دست ندهید. در این برنامه درباره مکتب‌های اقتصادی صحبت می‌شود و مشخصا سال های آخر قرن نوزدهم را که بعدها به قرن جدال روش ها معروف شده بررسی می شود. همچنین درباره اندیشه نظریه پردازهای علم اقتصاد در این دوره صحبت می شود.

  ۴۶:۰۱
 • روش شناسی اقتصاد کلاسیک - قسمت سوم

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی اقتصاد کلاسیک، بررسی جریان انگلیسی و پارادوکس ارزش کار می پردازد.

  ۴۲:۲۳
 • اقتصاد آزاد و مسئله ایران

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به موضوع اقتصاد آزاد و ارتباط آن با مسئله ملی در ایران و تفکرات غالب بر آن می پردازد.

  ۳۴:۵۰
 • روش شناسی علم اقتصاد و مبانی آن- قسمت اول

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی علم اقتصاد و مبانی آن، اندیشه های اقتصادی مرتبط، منشا و اعتبار آن می پردازد

  ۵۵:۱۹