پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اقتصاد آزاد

در این ویژه برنامه، آقای دکتر موسی غنی نژاد  تحلیلی بر موضوعات مختلف اقتصادی داشته و با نگاه علمی بر آن است تا ریشه مشکلات و برون رفت از آن ها را واکاوی نماید. آقای محمد ماشینچیان سردبیر برنامه اقتصاد آزاد بوده و مدت زمان آن ۴۵ دقیقه خواهد بود.

فیلتر

موضوع برنامه

 • معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت اول

  موضوع علم اقتصاد، روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها است. پارادایم‌های علم اقتصاد با تکیه بر اصالت فرد شکل گرفته اند.

  ۵۲:۱۰
 • خصوصی‌سازی و اقتصاد‌آزاد

  با گذر از عمر سی ساله رونق دولت‌های رفاه در دهه‌های چهل، پنجاه و شصت میلادی، مشکلات وجود دولت‌های بزرگ دامن‌گیر اقتصاد شده است و به دنبال آن، دنیا به سمت آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی حرکت کرده‌‌است.

  ۴۴:۰۳
 • چالش های افزایش نرخ ارز قبل و بعد از انقلاب

  نحوه مواجهه با افزایش نرخ ارز در پنج دهه گذشته در این برنامه آقای دکتر موسی غنی نژاد با آقای دکتر محسن فردی که در زمان حکومت پهلوی در سازمان برنامه مشغول به فعالیت بوده اند در خصوص مواجهه با چالش های افزایش نرخ ارز به گفتگو نشسته و به بررسی رشد اقتصادی و نرخ تورم و علل موثر بر ایجاد تغییر بر این عوامل میپردازند.

  ۵۰:۴۵