پخش زنده پخش زنده اکو ایران

مجله خبری

این برنامه خبرهای اقتصادی مهم هفته را پوشش داده و به تحلیل آن ها می‌پردازد. همچنین تصویری از مطالبی که در رسانه های اقتصادی منتشر شده است نیز ارائه می‌دهد. سردبیر این برنامه آقای مهدی نوروزیان است و مدت آن 30 دقیقه خواهد بود.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه