پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اکو گپ

محمدحسین باقی

روزنامه نگار، مترجم و نویسنده
تدوین و گردآوری کتاب "معمای چین"

  • بررسی مسیر تحولات توسعه چین

    این برنامه مسیر تحولات توسعه چین، عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی چین و درس‌هایی که می‌توان از توسعه چین برای اقتصاد ایران گرفت را مورد بررسی قرار داده است.

    ۳۸:۱۲