پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اکو گپ

عباس آخوندی

وزیر سابق راه و شهرسازی

استادیار دانشگاه تهران

عضو سابق شورای پول و اعتبار

 

  • هزارتوی تورم افسارگسیخته ایران؛ از پول سمی تا نهادهای عمومی

    دکتر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در این قسمت از برنامه «اکو گپ» درباره اثرات تورم افسارگسیخته در جامعه ایران صحبت می‌کند. محور اصلی این برنامه برندگان و بازندگان رشد نقدینگی است. او افزایش تورم را آسیب‌شناسی می‌کند و از دلایل این افزایش می‌گوید. مشکلات نظام بانکی ایران، بحران نظام مالی کشورمان، نقش تعزیرات در بازار اقتصادی کشور، عوامل مؤثر در تورم کشور، بستانکارهای دولت و... از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته شده است.

    ۴۸:۱۸
  • تبعات تورم در جامعه

    در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر عباس آخوندی در مورد ریشه ها و آثار تورم در اقتصاد ایران سخن می گوید.

    ۴۷:۱۴