پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اکو گپ

کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

  • بررسی و تحلیل تجارت خارجی کشور در 3 ماهه بهار 98

    این قسمت از برنامه اکوگپ با حضور آقای کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مبحث تجارت خارجی کشور را در 3 ماه بهار 98، چالش ها و موانع پیش روی صادرات و واردات را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

    ۴۵:۵۹