اکو گپ

کامران ندری

دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مشاور معاون اقتصادی وزیر نیرو

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

عضو هیئت تحریریه مجله روند پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • حذف صفر از پول ملی | چالش های نظام بانکی

    بررسی سیاست حذف صفر از پول ملی، هدف از اخذ این سیاست، هزینه ها و آثار آن با توجه به چالش های نظام بانکی در کشور، موضوع گفت و گو با دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی است.

    ۴۳:۵۲