اکو گپ

حسن فروزان فرد

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران

عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران

کارشناس و فعال صنعت غذایی

  • صفر تا صد دخالت دولت در قیمت گذاری

    دخالت در قیمت گذاری کالاها موضوعی است که در این قسمت از برنامه «گپ» به آن پرداخته شده است و با حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفتگو شده است.

    ۴۴:۰۹