پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اکو گپ

ناصر ریاحی

فعال و کارشناس حوزه دارو و اقتصاد سلامت

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

  • تحریم‌ها چه بر سر سیاست‌های تأمین دارو آورده است؟

    با توجه به اینکه بخشی از داروهای مصرفی و مواد اولیه تولید دارو در کشورمان، وارداتی است، مشکلات نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها در سال جاری بر فعالیت‌های آن‌ها به شدت تأثیر داشته است. سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی کارکرد مؤثری نداشته است و تحریم‌ها فعالیت‌های مالی و بانکی حوزه سلامت را به سختی انداخته است. در این قسمت از برنامه «اکوگپ»، ناصر ریاحی، کارشناس حوزه اقتصاد و سلامت و همچنین عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با این موضوع توضیحاتی را ارائه کرده است.

    ۰۰:۰۰