پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اکو گپ

افشین کلاهی

رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران

  • بلوغ استارتاپ‌ها در سایه عدم دخالت دولت

    به نظر می‌رسد برای بهبود عملکرد کسب‌وکارهای نوین ابتدا لازم است سیاست‌گذاران بهبود شاخص‌های کسب‌وکار را مدنظر قرار دهند و برای حل تعارضات میان کسب‌وکارهای جدید و قدیمی زمینه همکاری آن‌ها را برقرار کنند.

    ۰۰:۰۰