سیاست گذاری

در این ویژه برنامه آقای دکتر مسعود نیلی با تمرکز بر اقتصاد ایران، چگونگی تحلیل مسائل آن و نحوه برخورد با مشکلات را به بحث می گذارند. سردبیر برنامه آقای حمید آذرمند است و مدت زمان آن ۴۵ دقیقه خواهد بود.

 • عوامل تضعیف‌کننده رشد در ایران

  در این قسمت از برنامه «سیاست‌گذاری» دکتر مسعود نیلی به همراه حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی درباره ضعف‌های خصوصی‌سازی در ایران صحبت می‌کنند. در این برنامه همچنین خصوصی‌سازی در کشورمان آسیب‌شناسی می‌شود.

  ۴۷:۱۲
 • توسعه بنگاه‌داری خصوصی پیش‌نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار

  رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند توسعه بنگاه‌داری خصوصی است. بنگاه‌داری دولتی در یک محیط بسته اقتصادی نمی‌تواند زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم کند.

  ۵۰:۰۷
 • ریشه‌یابی عدم تعادل‌‌ها | بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، ریشه عدم‌تعادل‌‌ها است

  در قسمت نهم برنامه «سیاست‌گذاری»،‌ در ریشه‌یابی عدم‌ تعادل‌های اقتصاد ایران به موضوعات ناترازی بودجه عمومی و مشکلات نظام بانکی می‌پردازیم

  ۰۰:۰۰
 • تورم مزمن | منشاء عدم‌تعادل‌های اقتصاد چیست؟

  شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، رفع ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد است و تورم مزمن نیز ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ماهیت عدم تعادل‌ها چیست و این عدم‌تعادل‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟ پاسخ آن است که بخش عمده‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی است.

  ۰۰:۰۰
 • رشد اقتصادی ایران | تورم مزمن عامل اصلی تخریب رشد

  اقتصاد ایران در بلندمدت عملکرد مطلوبی در رشد اقتصادی نداشته است و این مسئله ریشه در عوامل تخریب‌کننده رشد و عوامل تضعیف‌کننده رشد دارد. در این بین، تورم مزمن یکی از عوامل اصلی تخریب رشد اقتصادی محسوب می‌شود. تورم مزمن و بالا، که ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه دخالت‌های بیشتر دولت را در بازارهای مختلف فراهم می‌کند. در گفت و گو با آقای دکتر مسعود نیلی، ساز و کارهایی مورد بررسی قرار گرفته است که موجب می‌شود تورم مزمن به عنوان یک عامل تخریب رشد اقتصادی، نقش ایفا کند.

  ۴۴:۲۲
 • عوامل تخریب رشد اقتصادی در ایران

  رشد اقتصادی در گروی مهار تورم بالا و مزمن است. در گفت‌و‌گو با دکترمسعود‌ ‌نیلی به تشریح عوامل موثر بر رشد اقتصادی، عدم حضور مثبت بنگاه‌ها در اقتصاد کشور و تاثیر سیاست‌های ارزی بر قوای بازار آزاد در ایران پرداخته‌ایم.

  ۴۲:۵۰
 • ساختار اشتغال در ایران

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به ساختار اشتغال در ایران را مورد بحث قرار داد.

  ۴۷:۵۳
 • عدالت اجتماعی و نابرابری

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و نابرابری را مورد بحث قرار داد.

  ۴۳:۴۲