سیاست گذاری

مسعود نیلی

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

 • ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

  ناکارایی سیاست‌های مالی و کسری بودجه در اقتصاد ایران به بخش‌های مختلف تسری پیداکرده است و مشکلات زیادی به وجود آورده و زمینه‌ساز تورم شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد اصلاح ساختار بودجه شالوده دیگر اصلاحات اقتصادی است.

  ۴۰:۰۵
 • رشد اقتصادی بلندمدت و عوامل موثر بر آن

  در قسمت‌های قبلی برنامه سیاست‌گذاری، مساله رشد اقتصادی در ایران و عوامل رشد اقتصادی پایین در دهه‌های گذشته ریشه‌یابی شد. در این قسمت از برنامه با حضور دکتر مسعود نیلی مبحث رشد جمع‌بندی شده است.

  ۴۱:۵۲
 • عوامل تضعیف‌کننده رشد در ایران

  در این قسمت از برنامه «سیاست‌گذاری» دکتر مسعود نیلی به همراه حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی درباره ضعف‌های خصوصی‌سازی در ایران صحبت می‌کنند. در این برنامه همچنین خصوصی‌سازی در کشورمان آسیب‌شناسی می‌شود.

  ۴۷:۱۲
 • توسعه بنگاه‌داری خصوصی پیش‌نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار

  رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند توسعه بنگاه‌داری خصوصی است. بنگاه‌داری دولتی در یک محیط بسته اقتصادی نمی‌تواند زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم کند.

  ۵۰:۰۷
 • ریشه‌یابی عدم تعادل‌‌ها | بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، ریشه عدم‌تعادل‌‌ها است

  در قسمت نهم برنامه «سیاست‌گذاری»،‌ در ریشه‌یابی عدم‌ تعادل‌های اقتصاد ایران به موضوعات ناترازی بودجه عمومی و مشکلات نظام بانکی می‌پردازیم

  ۰۰:۰۰
 • تورم مزمن | منشاء عدم‌تعادل‌های اقتصاد چیست؟

  شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، رفع ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد است و تورم مزمن نیز ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ماهیت عدم تعادل‌ها چیست و این عدم‌تعادل‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟ پاسخ آن است که بخش عمده‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی است.

  ۰۰:۰۰
 • رشد اقتصادی ایران | تورم مزمن عامل اصلی تخریب رشد

  اقتصاد ایران در بلندمدت عملکرد مطلوبی در رشد اقتصادی نداشته است و این مسئله ریشه در عوامل تخریب‌کننده رشد و عوامل تضعیف‌کننده رشد دارد. در این بین، تورم مزمن یکی از عوامل اصلی تخریب رشد اقتصادی محسوب می‌شود. تورم مزمن و بالا، که ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه دخالت‌های بیشتر دولت را در بازارهای مختلف فراهم می‌کند. در گفت و گو با آقای دکتر مسعود نیلی، ساز و کارهایی مورد بررسی قرار گرفته است که موجب می‌شود تورم مزمن به عنوان یک عامل تخریب رشد اقتصادی، نقش ایفا کند.

  ۴۴:۲۲
 • عوامل تخریب رشد اقتصادی در ایران

  رشد اقتصادی در گروی مهار تورم بالا و مزمن است. در گفت‌و‌گو با دکترمسعود‌ ‌نیلی به تشریح عوامل موثر بر رشد اقتصادی، عدم حضور مثبت بنگاه‌ها در اقتصاد کشور و تاثیر سیاست‌های ارزی بر قوای بازار آزاد در ایران پرداخته‌ایم.

  ۴۲:۵۰