پخش زنده پخش زنده اکو ایران

فرادید

این سری شامل ویدئوهایی در مورد اقتصاد، آموزش، کسب و کار، نوآوری و ... است که سعی دارد در زمانی بسیار محدود پیام اصلی را به مخاطب انتقال دهد. بیینده با دیدن این فیلم‌های کوتاه، می تواند براحتی نسبت به مسائل روز و پدیده های اقتصادی پیرامون خود آگاهی یابد.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه