فرادید

این سری شامل ویدئوهایی در مورد اقتصاد، آموزش، کسب و کار، نوآوری و ... است که سعی دارد در زمانی بسیار محدود پیام اصلی را به مخاطب انتقال دهد. بیینده با دیدن این فیلم‌های کوتاه، می تواند براحتی نسبت به مسائل روز و پدیده های اقتصادی پیرامون خود آگاهی یابد.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

 • تفاوت بین سیستم بانکداری ذخیره کامل و جزئی

  در این برنامه با سیستم بانکداری معمول دنیا که معروف به سیستم ذخیره جزئی است آشنا می شوید. همچنین آلترناتیو این سیستم بانکداری که سیستم ذخیره کامل است، تشریح می شود.

  ۰۶:۳۹
 • اهمیت نرخ بهره

  نرخ بهره برآمده از ترجیح زمانی چگونه می‌تواند منجر به متعادل شدن چرخه های رکود و رونق شود؟ چگونه مکانیسم نرخ بهره تعادلی باعث رشد اقتصادی می شود؟

  ۰۶:۰۹
 • در ونزوئلا چه خبر است؟

  مردم ونزوئلا اسیر ابر تورم هستند. ابرتورم چیست؟ قیمت یک کالا در طول یک سال چند صد برابر می شود؟ چرا این وضعیت بوجود آمده است؟ چند میلیون انسان در خطر گرسنگی هستند؟ چند میلیون از ونزوئلا فرار کرده اند؟ این ویدئو کوتاه را تماشا کنید.

  ۰۰:۰۰
 • نقش پول

  ۰۰:۰۰
 • انحصار در بازار آزاد

  ۰۹:۳۴
 • قانون عرضه و تقاضا

  ۰۶:۲۰
 • تورم پدیده پولی است

  جریان رایج علم اقتصاد معتقد است، تورم تا سطح 2 درصد مطلوب است. آیا این گزاره صحیح است؟ چه چیزی عامل تورم است؟ چگونه می توان از آن اجتناب کرد و ثبات اقتصادی پایداری داشت؟

  ۰۰:۵۶