پخش زنده پخش زنده اکو ایران

نقدونظر

برنامه نقدونظر محصول نشست‌ هایی است که به منظور هم‌اندیشی و گفت‌گو به صورت هفتگی در محل ساختمان روزنامه دنیای اقتصاد با حضور علاقه‌مندان به موضوعات اقتصاد ایران برگزار می‌شود. مدیریت و اجرای این برنامه بر عهده دکتر مرتضی کاظمی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی است. این نشست‌ها معمولاً با سخنرانی مختصر توسط یکی از تحلیلگران شروع و با گفت‌وگو و اظهارنظر توسط شرکت‌کنندگان پربارتر می‌شود. هدف اصلی در این نشست‌ها تعامل، هم‌اندیشی و گفت‌وگو است.

 • نمره مردم به عملکرد ۴۱ساله اقتصاد

  ۴۱سال اقتصاد ایران، چند؟ دوربین اکوایران میان پایتخت نشینان رفته نمره مردم متفاوت بود. آنان بیشترین انتقادها را به افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم، گرانی و افزایش اجاره مسکن داشتند. نمره مردم به اقتصاد قبولی مشروط و ناپلئونی بود.

  ۶۴۱ مشاهده ۱۰:۵۸
 • اقتصاد چین ، دستاوردها و چالشها (بخش دوم)

  اقتصاد چین نزدیک به ۲۰ درصد تولیدناخالص جهانی را دارد و با رشد شتابان خود در سالهای اخیر ، حکم موتور رشد اقتصادجهانی را دارد. از شگفتیهای اقتصاد چین اینکه گذار از سوسیالیزم به سرمایه داری را درون حزب کمونیست ، حمایت و هدایت کرد. در این گذار چین توانست از یک اقتصاد بسته، متمرکز و توسعه نیافته به اقتصادی بازار محور و برخوردار از رشد مستمر و شتابان تبدیل شود. در این مسیر چین توانسته است بزرگترین پروژه فقر زدایی جهان را به اجرا درآورد و ظرف ۳۳ سال ۸۵۰ میلیون نفر را از ورطه فقر خارج کند. این مسیر چگونه طی شده است؟ آینده اقتصاد چین چگونه رقم خواهد خورد؟ دکتر فرهاد نیلی در نشست هم اندیشی و گفتگوی روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان "اقتصادچین، دستاوردها و چالشها" یافته ها و دیدگاهش را ارائه کرده است.

  ۲۸۳ مشاهده ۴۶:۰۲
 • اقتصاد چین ، دستاوردها و چالشها (بخش اول)

  اقتصاد چین نزدیک به ۲۰ درصد تولیدناخالص جهانی را دارد و با رشد شتابان خود در سالهای اخیر ، حکم موتور رشد اقتصادجهانی را دارد. از شگفتیهای اقتصاد چین اینکه گذار از سوسیالیزم به سرمایه داری را درون حزب کمونیست ، حمایت و هدایت کرد. در این گذار چین توانست از یک اقتصاد بسته، متمرکز و توسعه نیافته به اقتصادی بازار محور و برخوردار از رشد مستمر و شتابان تبدیل شود. در این مسیر چین توانسته است بزرگترین پروژه فقر زدایی جهان را به اجرا درآورد و ظرف ۳۳ سال ۸۵۰ میلیون نفر را از ورطه فقر خارج کند. این مسیر چگونه طی شده است؟ آینده اقتصاد چین چگونه رقم خواهد خورد؟ دکتر فرهاد نیلی در نشست هم اندیشی و گفتگوی روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان "اقتصادچین، دستاوردها و چالشها" یافته ها و دیدگاهش را ارائه کرده است.

  ۶۰۴ مشاهده ۰۱:۲۵:۲۰
 • اصلاحات ساختاری بودجه - بخش دوم

  در هشتمین برنامه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو که در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۸ با حضور تحلیل‌گران و علاقه‌مندان در محل روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد؛ به موضوع "اصلاحات ساختاری بودجه" پرداخته شده است.

  ۱۴۶ مشاهده ۰۱:۱۰:۵۵
 • اصلاحات ساختاری بودجه - بخش اول

  در هشتمین برنامه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو که در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۸ با حضور تحلیل‌گران و علاقه‌مندان در محل روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد؛ به موضوع "اصلاحات ساختاری بودجه" پرداخته شده است.

  ۲۳۲ مشاهده ۰۱:۳۳:۰۹
 • رابطه اخلاق و اقتصاد - بخش دوم

  با حضور دکتر تیمور رحمانی

  در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو، درباره رابطه اخلاق و اقتصاد گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شده است. در این نشست که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ در دفتر روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد؛ علاوه بر تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران سایر شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود درباره اثرگذاری شرایط اقتصاد ایران بر فرهنگ و اخلاق را به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.

  ۱۸۶ مشاهده ۵۰:۵۶
 • رابطه اخلاق و اقتصاد - بخش اول

  با حضور دکتر تیمور رحمانی

  در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو، درباره رابطه اخلاق و اقتصاد گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شده است.

  ۲۱۳ مشاهده ۰۱:۰۲:۲۲
 • راه‌حل مردمی و دائمی برای مسئله بنزین - بخش دوم

  با ارائه دکتر مهدی نصرتی

  ششمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ با گفت‌گویی چالشی درباره‌ی مساله بنزین همراه شد. "راه‌حل مردمی مسأله بنزین" عنوانی بود که برای این قسمت از برنامه نقدونظر در نظر گرفته شده بود.

  ۱۵۳ مشاهده ۰۱:۲۴:۳۴