نقدونظر

برنامه نقدونظر محصول نشست‌ هایی است که به منظور هم‌اندیشی و گفت‌گو به صورت هفتگی در محل ساختمان روزنامه دنیای اقتصاد با حضور علاقه‌مندان به موضوعات اقتصاد ایران برگزار می‌شود. مدیریت و اجرای این برنامه بر عهده دکتر مرتضی کاظمی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی است. این نشست‌ها معمولاً با سخنرانی مختصر توسط یکی از تحلیلگران شروع و با گفت‌وگو و اظهارنظر توسط شرکت‌کنندگان پربارتر می‌شود. هدف اصلی در این نشست‌ها تعامل، هم‌اندیشی و گفت‌وگو است.

 • رابطه اخلاق و اقتصاد - بخش دوم

  با حضور دکتر تیمور رحمانی

  در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو، درباره رابطه اخلاق و اقتصاد گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شده است. در این نشست که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ در دفتر روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد؛ علاوه بر تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران سایر شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود درباره اثرگذاری شرایط اقتصاد ایران بر فرهنگ و اخلاق را به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.

  ۵۰:۵۶
 • رابطه اخلاق و اقتصاد - بخش اول

  با حضور دکتر تیمور رحمانی

  در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو، درباره رابطه اخلاق و اقتصاد گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شده است.

  ۰۲:۲۲
 • راه‌حل مردمی و دائمی برای مسئله بنزین - بخش دوم

  با ارائه دکتر مهدی نصرتی

  ششمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ با گفت‌گویی چالشی درباره‌ی مساله بنزین همراه شد. "راه‌حل مردمی مسأله بنزین" عنوانی بود که برای این قسمت از برنامه نقدونظر در نظر گرفته شده بود.

  ۲۴:۳۴
 • راه‌حل مردمی و دائمی برای مسئله بنزین - بخش اول

  با ارائه دکتر مهدی نصرتی

  ششمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ با گفت‌گویی چالشی درباره‌ی مساله بنزین همراه شد. "راه‌حل مردمی مسأله بنزین" عنوانی بود که برای این قسمت از برنامه نقدونظر در نظر گرفته شده بود.

  ۱۵:۱۱
 • راه حل‌های نوبلیست‌های 2019 برای مبارزه با فقر - بخش دوم

  در بخش دوم از پنجمین برنامه نقدونظر دنیای اقتصاد آقایان دکتر مهدی فیضی (استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر داود سوری (پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی) در پنل حضور داشتند. در این گفت‌وگو علاوه بر ارایه دیدگاه‌های اقتصاددانان، نظرات و‌ پرسش‌های شرکت‌کنندگان به بحث با موضوع راه‌های فقرزدایی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

  ۱۵:۴۴
 • راه حل‌های نوبلیست‌های 2019 برای مبارزه با فقر - بخش اول

  پنجمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو درباره‌ی نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ بود. در بخش اول از این گفت‌گو آقایان دکتر مهدی فیضی (استاد اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر جعفر خیرخواهان (مترجم و پژوهشگر اقتصادی) در پنل حضور داشتند. این دو اقتصاددان اولین ترجمه به زبان فارسی به قلم دو نفر از این نوبلیست‌ها (کتاب اقتصاد‌ فقیر) را توسط انتشارات دنیای اقتصاد ارایه کرده‌اند. در این نشست، ایده‌های نوبلیست‌های اقتصاد ۲۰۱۹ تشریح و دیدگاه‌های اقتصاددانان و شرکت‌کنندگان به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

  ۲۳:۴۸
 • تصویر فقر در ایران | فقر چگونه ایجاد می‌شود و چگونه کاهش می‌یابد؟ - بخش دوم

  با ارائه دکتر داود سوری

  نرخ فقر در مناطق شهری در سال 97 رقمی بالغ بر 37‌درصد است. در این نشست به بررسی ابعاد و آمار حوزه فقر، چگونگی و چرایی آن در ایران پرداخته شده است.

  ۱۸:۵۹
 • تصویر فقر در ایران | فقر چگونه ایجاد می‌شود و چگونه کاهش می‌یابد؟ - بخش اول

  با ارائه دکتر داود سوری

  نرخ فقر در مناطق شهری در سال 97 رقمی بالغ بر 37‌درصد است. در این نشست به بررسی ابعاد و آمار حوزه فقر، چگونگی و چرایی آن در ایران پرداخته شده است.

  ۲۵:۰۸