پخش زنده پخش زنده اکو ایران

نقدونظر

عباس آخوندی

وزیر سابق راه و شهرسازی

استادیار دانشگاه تهران

عضو سابق شورای پول و اعتبار

 

  • توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟ - بخش اول

    با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد

    گفتگو درباره ادامه تداوم یا عدم تداوم خصوصی‌سازی در ایران موضوع اصلی این قسمت از برنامه «برداشت آزاد» است که به پوشش نشستی با عنوان «خصوصی‌سازی، آری یا نه؟» و با حضور چند اقتصاددان برجسته می‌پردازد.

    ۲۵:۳۵