پخش زنده پخش زنده اکو ایران

نقدونظر

حسن خوشپور

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه

  • توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟ - بخش اول

    با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد

    گفتگو درباره ادامه تداوم یا عدم تداوم خصوصی‌سازی در ایران موضوع اصلی این قسمت از برنامه «برداشت آزاد» است که به پوشش نشستی با عنوان «خصوصی‌سازی، آری یا نه؟» و با حضور چند اقتصاددان برجسته می‌پردازد.

    ۲۵:۳۵